Home
Nagłówek / / / / / /
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Strona główna

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

"Wyprawka szkolna" - pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia zwodowego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę m. in. w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącym lub technikum).

Więcej ...


ORGANIZACJA EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM:

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ma prawo przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej.

2. Uprawniony absolwent w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do dnia 04 lipca 2014 r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną.

TERMIN EGZAMINU:

Część pisemna: 26 sierpnia 2014 r. godz. 9:00.

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2014 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku